Status page for GenSoc
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
Dale 6f907ad94a
feat: /web/getting-started => /web
1 miesiąc temu
src feat: /web/getting-started => /web 1 miesiąc temu
static feat: Further Lighthouse compliance 1 miesiąc temu
.envrc initial commit 1 rok temu
.gitignore feat: .gitignore 3 miesięcy temu
default.nix feat: Module 3 miesięcy temu
module.nix feat: Fix module 3 miesięcy temu
package.json feat: add cookie parser 1 miesiąc temu
restart-server.sh feat: add cookie parser 1 miesiąc temu
shell.nix feat: Further Lighthouse compliance 1 miesiąc temu
tsconfig.json feat: Nix build 3 miesięcy temu
webpack.config.server.dev.js feat: Cleanup gitignore, better build, got rid of gamedig 1 rok temu
webpack.config.server.js fix: Json loading + incorrect urls in sign in\ sign up 2 miesięcy temu
yarn-error.log feat: Cleanup gitignore, better build, got rid of gamedig 1 rok temu
yarn.lock feat: add cookie parser 1 miesiąc temu