Status page for GenSoc
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

43 wiersze
1.2 KiB

 1. {
 2. "name": "status",
 3. "version": "0.1.0",
 4. "description": "Status of GenSoc services",
 5. "main": " server.ts",
 6. "author": "Dale <deiru2k@gmail.com>",
 7. "license": "MIT",
 8. "private": false,
 9. "scripts": {
 10. "run:server": "./node_modules/.bin/webpack --config webpack.config.server.dev.js --watch",
 11. "build:server": "./node_modules/.bin/webpack --config webpack.config.server.js"
 12. },
 13. "dependencies": {
 14. "@nrk/nodecache-as-promised": "^1.3.2",
 15. "@xmpp/client": "^0.7.3",
 16. "async-shelljs": "^0.1.2",
 17. "axios": "^0.19.0",
 18. "ejs": "^2.6.1",
 19. "express": "^4.17.1",
 20. "gamedig": "^2.0.14",
 21. "mumble-ping": "^1.0.0",
 22. "ramda": "^0.26.1",
 23. "shelljs": "^0.8.3"
 24. },
 25. "devDependencies": {
 26. "@types/ejs": "^2.6.3",
 27. "@types/express": "^4.16.1",
 28. "@types/gamedig": "^1.0.0",
 29. "@types/node": "^12.0.4",
 30. "@types/node-xmpp-client": "^3.1.4",
 31. "@types/ramda": "^0.26.9",
 32. "@types/shelljs": "^0.8.5",
 33. "@types/superagent": "^4.1.1",
 34. "copy-webpack-plugin": "^5.0.3",
 35. "nodemon-webpack-plugin": "^4.0.8",
 36. "ts-loader": "^6.0.2",
 37. "typescript": "^3.5.1",
 38. "webpack": "^4.32.2",
 39. "webpack-cli": "^3.3.2",
 40. "webpack-node-externals": "^1.7.2"
 41. }
 42. }