Status page for GenSoc
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 

19 satır
382 B

 1. { pkgs ? import <nixpkgs> {} }:
 2. with pkgs;
 3. let
 4. nodePkg = pkgs.nodejs-12_x;
 5. yarnPkg = pkgs.yarn.override { nodejs = nodePkg; };
 6. tslPkg = pkgs.nodePackages.typescript-language-server.override { nodejs = nodePkg; };
 7. src = ./.;
 8. in mkShell {
 9. shellHook = ''
 10. export PATH=$PATH:${src}/node_modules/.bin
 11. '';
 12. buildInputs = [
 13. yarnPkg nodePkg tslPkg
 14. yarn2nix
 15. ];
 16. }