Status page for GenSoc
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 

18 rader
382 B

{ pkgs ? import <nixpkgs> {} }:
with pkgs;
let
nodePkg = pkgs.nodejs-12_x;
yarnPkg = pkgs.yarn.override { nodejs = nodePkg; };
tslPkg = pkgs.nodePackages.typescript-language-server.override { nodejs = nodePkg; };
src = ./.;
in mkShell {
shellHook = ''
export PATH=$PATH:${src}/node_modules/.bin
'';
buildInputs = [
yarnPkg nodePkg tslPkg
yarn2nix
];
}