Преглед на файлове

feat: .gitignore

develop
Dale преди 6 месеца
родител
ревизия
ad1e45bf3b
Подписан от: Deiru GPG ключ ID: AA250C0277B927E1
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 1 реда
  1. +5
    -1
      .gitignore

+ 5
- 1
.gitignore Целия файл

@ -1,4 +1,8 @@
!shell.nix
!default.nix
node_modules/
dist/
result/
tmp/
config.json
config.json

Зареждане…
Отказ
Запис