Преглед на файлове

feat: bump cache ver

tags/v0.2.0
Dale преди 8 месеца
родител
ревизия
956a21a47d
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      package.json

+ 1
- 1
package.json Целия файл

@@ -11,7 +11,7 @@
"build:server": "./node_modules/.bin/webpack --config webpack.config.server.js"
},
"dependencies": {
"@nrk/nodecache-as-promised": "^1.3.2",
"@nrk/nodecache-as-promised": "^1.3.4",
"@xmpp/client": "^0.7.3",
"async-shelljs": "^0.1.2",
"axios": "^0.19.0",


Loading…
Отказ
Запис