Преглед на файлове

feat: /web/getting-started => /web

develop
Dale преди 5 месеца
родител
ревизия
6f907ad94a
Подписан от: Deiru GPG ключ ID: AA250C0277B927E1
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -1
      src/domains/landing/components/Landing.tsx
  2. +1
    -1
      src/domains/landing/index.tsx

+ 1
- 1
src/domains/landing/components/Landing.tsx Целия файл

@ -119,7 +119,7 @@ const Landing: FC<Props> = ({ mastodon, mumble, xmpp, loggedIn }) => (
<>
<li>
<a
href="https://gensokyo.social/web/getting-started"
href="https://gensokyo.social/web"
className="youmu-link"
>
Home


+ 1
- 1
src/domains/landing/index.tsx Целия файл

@ -30,7 +30,7 @@ const getHandler = (redirect: boolean = true) => (
${renderToString(statusPage)}
`;
if (loggedIn && redirect) {
res.redirect("/web/getting-started");
res.redirect("/web");
} else {
res.status(200).send(page);
}


Зареждане…
Отказ
Запис