Frontend for Miracle TV
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 

27 lines
264 B

!default.nix
!shell.nix
!.envrc
.DS_Store
node_modules
/dist
# local env files
.env.local
.env.*.local
# Log files
npm-debug.log*
yarn-debug.log*
yarn-error.log*
pnpm-debug.log*
# Editor directories and files
.idea
.vscode
*.suo
*.ntvs*
*.njsproj
*.sln
*.sw?