Frontend for Miracle TV
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 

20 satır
380 B

 1. { pkgs ? import <nixpkgs> {} }:
 2. with pkgs;
 3. let
 4. miraclePkg = (import ./default.nix);
 5. src = ./.;
 6. in mkShell {
 7. shellHook = ''
 8. export PATH=$PATH:$(pwd)/node_modules/.bin
 9. export node_modules=$(pwd)/node_modules
 10. yarn
 11. '';
 12. buildInputs = [
 13. miraclePkg.nodePkg miraclePkg.yarnPkg makeWrapper
 14. automake autoconf m4 git bash
 15. libpng libGL gcc yarn2nix
 16. ];
 17. }