Преглед на файлове

misc: Added homepage to package.json

master
Dale преди 3 месеца
родител
ревизия
9de6c7ee0b
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      package.json

+ 1
- 0
package.json Целия файл

@@ -4,6 +4,7 @@
"main": "lib/index.js",
"types": "lib/index.d.ts",
"description": "Interactive Ficiton engine with RPG elements",
"homepage": "https://discoteque.pub",
"license": "MIT",
"keywords": [
"game",


Зареждане…
Отказ
Запис