Dale Deiru
stream-overlay
TypeScript 0 0

Uppdaterad 1 vecka sedan

My nix packages and shit

Uppdaterad 1 månad sedan

.doom.d
Emacs Lisp 0 0

My personal doom.d

Uppdaterad 6 månader sedan

dale_nix
Nix 0 0

My nixos config

Uppdaterad 6 månader sedan

deiru.tokyo
HTML 0 0

Source for https://deiru.tokyo

Uppdaterad 8 månader sedan

dalemacs
Emacs Lisp 0 0

My Private Spacemacs Config (as a layer)

Uppdaterad 1 år sedan