Dale Deiru

My personal doom.d

Uppdaterad 1 månad sedan

My nixos config

Uppdaterad 1 månad sedan

Source for https://deiru.tokyo

Uppdaterad 3 månader sedan

My Private Spacemacs Config (as a layer)

Uppdaterad 1 år sedan