Dale Deiru

My personal doom.d

Последна модификация преди 1 месец

My nixos config

Последна модификация преди 1 месец

Source for https://deiru.tokyo

Последна модификация преди 4 месеца

My Private Spacemacs Config (as a layer)

Последна модификация преди 1 година