My Private Spacemacs Config (as a layer)
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Dale da7ef08b3e fix: Better config, removed layer dependence in config 7 månader sedan
config.el fix: Better config, removed layer dependence in config 7 månader sedan
keybindings.el fix: Better config, removed layer dependence in config 7 månader sedan
layers.el fix: Better config, removed layer dependence in config 7 månader sedan
packages.el fix: Better config, removed layer dependence in config 7 månader sedan